Provozovna


Celkový pohled poloprovoz Betulinines

Laboratorní zázemí

Duplikátorový kotlík 30L s chladičem

Duplikátorový kotlík 7L

Dělička 25 L

Pilotní část poloprovozu 50L a 30L kotlík s chladičem a dochlazovačem

Chromatografická kolona 30L

Poloprovozní chromatografické kolony

Výrobna destilované vody a tlakové páry

Zásobárna tlakového vzduchu - kompresor Ferrua SBK 5

Reakční kotlíky zleva - hruška 50L, duplík 30L, nejmenší duplík 3L, malý duplík 7L, dělička 20L

Analytika

Reakční kotlíky

Sklad

Výpustný orgán - kulový ventil PTFE

Výrobník ledu pro chlazení

Vyvíječ páry 19 kW - srdce poloprovozu

Parní rozdělovač

Zásobníky na suroviny - březová a platanová kůra

Zásoba březové kůry pro výrobu

Autokláv

Cirkulační odparka

nahoru